Op d'n Buiten Op d'n Buiten

Tarieven

Tarieven 2022


 

Uurtarief dagopvang hele dag
49 weken per jaar
10 uur per dag
 

7.30 uur tot 17.30 uur                                                 € 9.48 per uur

€ 94.80 per dag

Uurtarief dagopvang halve dag
49 weken per jaar
5 uur per dag
 
7.30 uur tot 12.30 uur
of
12.30 uur tot 17.30 uur
 
€ 9.89 per uur

€ 49.45 per dagdeel
 

Uurtarief dagopvang hele dag
40 weken per jaar*
10 uur per dag
 
7.30 uur tot 17.30 uur € 9.89 per uur

€ 98.90 per dag
 

Uurtarief dagopvang halve dag
40 weken per jaar*
5 uur per dag
 

7.30 uur tot 12.30 uur
of
12.30 uur tot 17.30 uur
 
€ 10.40 per dag

€ 52.00 per dagdeel
 

Verlengde opvang per ½ uur
(alleen indien u dit nodig heeft)
 
7.00 uur / 7.30 uur
17.30 uur / 18.00 uur
 
€ 5.66 per ½ uur
Te laat tarief vanaf 10 minuten per ½ uur   € 7.21 per ½ uur
eemmalige kosten (worden berekend met 1e factuur)   € 25.00


Per 1 januari 2022 is het maximum uurtarief voor dagopvang bij het kinderdagverblijf vastgesteld op € 8.50 voorheen was dit € 8.46 (2021)


Wie is uw eerste kind voor de toeslag kinderopvang?
Onder uw eerste kind wordt door de fiscus het kind verstaan met de meeste uren kinderopvang en in het geval waarbij meerdere kinderen evenveel uren aan opvang hebben, is het kind met de hoogste kosten van kinderopvang uw eerste kind. Het onderscheid eerste en tweede kind is belangrijk, omdat de vergoedingspercentages dan anders zijn. Zie hiervoor de kinderopvangtoeslagtabel.

Kinderopvangtoeslag 2021, wat zijn de voorwaarden;
• U werkt, volgt een traject naar werk , een opleiding of een inburgeringscursus.
• U hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een contract afgesloten.
• U betaalt zelf een deel van de kosten van kinderopvang. Dit is uw eigen bijdrage.
• U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
• U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u onderhoudt het kind in belangrijke mate.
• Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.
• Uw kind staat ingeschreven op uw woonadres.
• Uw kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

App kinderopvangtoeslag
Op 2 juli 2020 is de app kinderopvangtoeslag gelanceerd. Hiermee kunt u snel en gemakkelijk wijzigingen doorgeven. Daarnaast kan de belastingdienst u met behulp van de door u aangeleverde gegevens ook een signaal geven via de app. Bijvoorbeeld als uw kinderopvangtoeslag waarschijnlijk niet meer klopt. Daarmee herinneren zij u eraan een wijziging door te geven als dat nodig is en wordt de kans op het terugbetalen van toeslag kleiner. De eventuele wijziging kan dan direct via de app worden doorgegeven.

Persoonlijke begeleiding
Indien u hulp nodig heeft bij het aanvragen van de toeslag kunnen wij u aanmelden bij een persoonlijk begeleider van de belastingdienst die met u aan de slag gaat om er voor te zorgen dat u de juiste toeslag krijgt. Indien nodig kan deze begeleiding langdurig worden gegeven. Wij, kinderopvangorganisatie krijgen geen terugkoppeling over het resultaat van de begeleiding.
 

Doorbetaling feestdagen

Wat betreft de doorbetaling op feestdagen: alle kosten lopen het hele jaar door, met name personeelskosten en huisvestingskosten. Ook tijdens verlof en feestdagen krijgen de medewerkers gewoon hun salaris. Aflossingen van hypotheken en betalingen van huur gaan tijdens sluitingsdagen gewoon door. Daar is ons uurtarief op afgestemd. Als we alle feestdagen en sluitingsdagen niet in rekening brengen, dan moeten we de andere uren tegen een hoger uurtarief berekenen. Uiteindelijk zullen alle uitgaven afgedekt moeten worden door inkomsten. Het is voor ouders gunstiger om meer uren tegen een lager tarief af te nemen, dan minder uren tegen een hoger tarief. Omdat je dan meer van de belastingdienst terug krijgt.