Op d'n Buiten Op d'n Buiten

Tarieven

Tarieven 2019 
 

uurtarief dagopvang 49 weken per jaar

€ 8.10
uurtarief dagopvang 40 weken per jaar exc.schoolvakanties BO regio zuid € 8.10
dagtarief 10 uur per dag € 81.00

verlengde opvang 7.00/7.30 uur of 17.30/18.00 uur

(dit alleen indien u dit nodig heeft)

€ 5.20 per 1/2 uur


Per 1 januari 2019 is het maximum uurtarief voor dagopvang bij het kinderdagverblijf vastgesteld op
€ 8.02 voorheen was dit € 7.45 (2018)


Wie is uw eerste kind voor de toeslag kinderopvang?
Onder uw eerste kind wordt door de fiscus het kind verstaan met de meeste uren kinderopvang en in het geval waarbij meerdere kinderen evenveel uren aan opvang hebben, is het kind met de hoogste kosten van kinderopvang uw eerste kind. Het onderscheid eerste en tweede kind is belangrijk, omdat de vergoedingspercentages dan anders zijn. Zie hiervoor de kinderopvangtoeslagtabel.

Kinderopvangtoeslag 2019, wat zijn de voorwaarden;
• U werkt, volgt een traject naar werk , een opleiding of een inburgeringscursus.
• U hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een contract afgesloten.
• U betaalt zelf een deel van de kosten van kinderopvang. Dit is uw eigen bijdrage.
• U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
• U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u onderhoudt het kind in belangrijke mate.
• Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.
• Uw kind staat ingeschreven op uw woonadres.
• Uw kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

Doorbetaling feestdagen

Wat betreft de doorbetaling op feestdagen: alle kosten lopen het hele jaar door, met name personeelskosten en huisvestingskosten. Ook tijdens verlof en feestdagen krijgen de medewerkers gewoon hun salaris. Aflossingen van hypotheken en betalingen van huur gaan tijdens sluitingsdagen gewoon door. Daar is ons uurtarief op afgestemd. Als we alle feestdagen en sluitingsdagen niet in rekening brengen, dan moeten we de andere uren tegen een hoger uurtarief berekenen. Uiteindelijk zullen alle uitgaven afgedekt moeten worden door inkomsten. Het is voor ouders gunstiger om meer uren tegen een lager tarief af te nemen, dan minder uren tegen een hoger tarief. Omdat je dan meer van de belastingdienst terug krijgt.