Op d'n Buiten Op d'n Buiten

Openingstijden

Openingstijden kinderdagverblijf Op d'n Buiten

Kinderdagverblijf Op d'n Buiten is standaard 10 uur per dag geopend maar biedt ouders, indien gewenst, de mogelijkheid tot verlengde opvang van 7.00 uur tot 7.30 uur en/of van 17.30 uur tot 18.00 uur


Dagopvang ochtend                      7.30 uur tot 12.30 uur
Dagopvang middag                     12.30 uur tot 17.30 uur
 

Vakantie en feestdagen 40 en 49 weken contract

Nieuwjaarsdag woensdag 1 januari
2e paasdag maandag 13 april
Koningsdag maandag 27 april
Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei
Hemelvaartsdag donderdag 21 mei
2e pinksterdag maandag 1 juni
Zomersluiting maandag 27-07-2020 t/m 07-08-2019
Wintersluiting vrijdag 25 december t/m donderdag 31 december

 

Donderdag 24 december sluiten wij om 16.00 uur!!!

Studiedag

Nader te bepalen in overleg met de oudercommissie.
Indien uw kind deze dag gebruik maakt van kinderopvang krijgt u deze dag vergoed in de vorm van een ruildag.

Vakantie en feestdagen 40 weken contract

Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020
Carnaval 24-02-2020 t/m 28-02-2020
Meivakantie 20-04-2020 t/m 01-05-2020
Zomervakantie 13-07-2020 t/m 21-08-2020
Herfstvakantie 19-10-2020 t/m 23-10-2020
Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 01-01-2021

 

Als u op een vaste dag geen gebruik maakt van de opvang mag u deze dag op een ander moment opnemen.

Deze ruilregeling wordt nader toegelicht in het plaatsingsbeleid wat u ontvangt tijdens het intakegesprek.