Op d'n Buiten Op d'n Buiten

Openingstijden

Openingstijden kinderdagverblijf Op d'n Buiten 2021

Kinderdagverblijf Op d'n Buiten is standaard 10 uur per dag geopend maar biedt ouders, indien gewenst, de mogelijkheid tot verlengde opvang van 7.00 uur tot 7.30 uur en/of van 17.30 uur tot 18.00 uur


Dagopvang ochtend                      7.30 uur tot 12.30 uur
Dagopvang middag                     12.30 uur tot 17.30 uur
 

Vakantie en feestdagen 40 en 49 weken contract

Nieuwjaarsdag vrijdag1 januari
2e paasdag maandag 5 april
Koningsdag dinsdag 27 april
Hemelvaartsdag donderdag 13 mei
2e pinksterdag maandag 24 mei
Zomersluiting maandag 09-08-2021 t/m vrijdag 20-08-2021
Wintersluiting maandag 27-12-2021 t/m vrijdag 31-12-2021

vrijdag 24 december sluiten wij om 16.00 uur!!!

Studiedag

Nader te bepalen in overleg met de oudercommissie.
Indien uw kind deze dag gebruik maakt van kinderopvang krijgt u deze dag vergoed in de vorm van een ruildag.

Vakantie en feestdagen 40 weken contract

Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 01-01-2021
Carnaval 15-02-2021 t/m 19-02-2021
Meivakantie 26-04-2021 t/m 07-05-2021
Zomervakantie 26-07-2021 t/m 03-09-2021
Herfstvakantie 25-10-2021 t/m 29-10-2021 onder voorbehoud
Kerstvakantie 26-12-2021 t/m 06-01-2022 onder voorbehoud

 

Als u op een vaste dag geen gebruik maakt van de opvang mag u deze dag op een ander moment opnemen.

Deze ruilregeling wordt nader toegelicht in het plaatsingsbeleid wat u ontvangt tijdens het intakegesprek.