Op d'n Buiten Op d'n Buiten

Openingstijden

Openingstijden kinderdagverblijf Op d'n Buiten

Kinderdagverblijf Op d'n Buiten is standaard 10 uur per dag geopend maar biedt ouders, indien gewenst, de mogelijkheid tot verlengde opvang van 7.00 uur tot 7.30 uur en/of van 17.30uur tot 18.00 uur


Dagopvang ochtend                      7.30 uur tot 12.30 uur
Dagopvang middag                     12.30 uur tot 17.30 uur
 

Vakantie en feestdagen 40 en 49 weken contract

Nieuwjaarsdag             dinsdag 1 januari
2e paasdag                  maandag 22 april
Hemelvaartsdag           donderdag 30 mei
2e pinksterdag             maandag 10 juni
Zomersluiting               maandag 22-07-2019 t/m 02-08-2019
Wintersluiting               woensdag 25 december t/m dinsdag 31 december

Dinsdag 24 december sluiten wij om 16.00 uur!!!

Studiedag

In 2019 is Op d’n Buiten gesloten op woensdag 18 september voor een gezamelijke training mediaopvoeding in de kinderopvang. Indien uw kind deze dag gebruik maakt van kinderopvang krijgt u deze dag vergoed in de vorm van een ruildag.

Vakantie en feestdagen 40 weken contract

Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 04-01-2019
Carnaval 04-03-2019 t/m 08-03-2019
Meivakantie 22-04-2019 t/m 03-05-2019
Zomervakantie 08-07-2019 t/m 16-08-2019
Herfstvakantie 12-10-2019 t/m 20-10-2019
Kerstvakantie 21-12-2019 t/m 05-01-2020

Als u op een vaste dag geen gebruik maakt van de opvang mag u deze dag op een ander moment opnemen.

Deze ruilregeling wordt nader toegelicht in het plaatsingsbeleid wat u ontvangt tijdens het intakegesprek.