Op d'n Buiten Op d'n Buiten

Tarieven

 

 Tarieven Bso Op d’n Buiten 2018


Uurtarief voorschoolse opvang 40 en 49 weken per jaar 7.30 uur tot 8.30 uur € 7.40 per uur

Uurtarief naschoolse opvang 40 en 49 weken per jaar 14.30 uur tot 17.30 uur € 7.40 per uur / € 22.20
Verlengde opvang per ½ uur (alleen indien u dit nodig heeft) 7.00 uur / 7.30 uur of 17.30 uur / 18.00 uur € 4,90 per ½ uur
Vakantie opvang of studie dag 7.30uur / 17.30uur € 7,40 per uur / € 74,-


De maximaal te vergoeden uurprijzen voor kinderopvangtoeslag worden in 2018 geïndexeerd met 2,74%. Dat is de voorlopige vaststelling en staat naast de verhoging met € 0,07 (dagopvang) en € 0,08 (bso) ter compensatie van de maatregelen die voortvloeien uit de Wet IKK.

Wie is uw eerste kind voor de toeslag kinderopvang?
Onder uw eerste kind wordt door de fiscus het kind verstaan met de meeste uren kinderopvang en in het geval waarbij meerdere kinderen evenveel uren aan opvang hebben, is het kind met de hoogste kosten van kinderopvang uw eerste kind. Het onderscheid eerste en tweede kind is belangrijk, omdat de vergoedingspercentages dan anders zijn. Zie hiervoor de kinderopvangtoeslagtabel.

Kinderopvangtoeslag 2018, wat zijn de voorwaarden;
• U werkt, volgt een traject naar werk , een opleiding of een inburgeringscursus.
• U hebt met het kinderopvangorganisatie een contract afgesloten.
• U betaalt zelf een deel van de kosten van kinderopvang. Dit is uw eigen bijdrage.
• U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
• U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u onderhoudt het kind in belangrijke mate.
• Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.
• Uw kind staat ingeschreven op uw woonadres.
• Uw kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
Doorbetaling feestdagen

Wat betreft de doorbetaling op feestdagen: alle kosten lopen het hele jaar door, met name personeelskosten en huisvestingskosten. Ook tijdens verlof en feestdagen krijgen de medewerkers gewoon hun salaris. Aflossingen van hypotheken en betalingen van huur gaan tijdens sluitingsdagen gewoon door. Daar is ons uurtarief op afgestemd. Als we alle feestdagen en sluitingsdagen niet in rekening brengen, dan moeten we de andere uren tegen een hoger uurtarief berekenen. Uiteindelijk zullen alle uitgaven afgedekt moeten worden door inkomsten. Het is voor ouders gunstiger om meer uren tegen een lager tarief af te nemen, dan minder uren tegen een hoger tarief. Omdat je dan meer van de belastingdienst terug krijgt.