Op d'n Buiten Op d'n Buiten

Openingstijden

Openingstijden BSO Op d'n Buiten

BSO Op d'n Buiten biedt voor- en naschoolse opvang, vakantie opvang en opvang tijdens ATV dagen  


Voorschoolse opvang                      7.30 uur tot   8.30 uur
Naschoolse opvang                       14.30 uur tot 17.30 uur

Vakantie/Atv dagen                          7.30 uur tot 17.30 uur

Feestdagen

Nieuwjaarsdag                 dinsdag 1 januari
2e paasdag                      maandag 2 april
Hemelvaartsdag               donderdag 30 mei
2e pinksterdag                  maandag 10 juni
Zomersluiting                    maandag 22-07-2019 t/m 02-08-2019
Wintersluiting                    woensdag 25 december t/m dinsdag 31 december

studiedag 

In 2019 is Op d’n Buiten 1 dag, nog nader te bepalen qua datum, gesloten vanwege een gezamenlijke cursusdag. Indien uw kind deze dag gebruik maakt van kinderopvang krijgt u deze dag vergoed in de vorm van een ruildag.

 

Dinsdag 24 december sluiten wij om 16.00 uur!!!

 

Vakantie en feestdagen 40 weken contract

Kerstvakantie                       24-12-2018 t/m 04-01-2019
Carnaval                               04-03-2019 t/m 08-03-2019
Meivakantie                          22-04-2019 t/m 03-05-2019
Zomervakantie                      08-07-2019 t/m 16-08-2019
Herfstvakantie                       12-10-2019 t/m 20-10-2019
Kerstvakantie                        21-12-2019 t/m 05-01-2020


Als u op een vaste dag geen gebruik maakt van de opvang mag u deze dag op een ander moment opnemen.

Deze ruilregeling wordt nader toegelicht in pedagogisch beleidsplan.