Op d'n Buiten Op d'n Buiten

Beleid

 

klik hier voor het pedagogisch werkplan BSO

klik hier voor de klachtenregeling

klik hier voor de protocol oudercommissie

klik hier voor het veiligheid- en gezondheidsbeleid 

klik hier voor het inspectierapport

Ons veiligheid- en gezondheidsbeleid kunt u op verzoek inzien.